SANDARUMO BANDYMŲ LABORATORIJA

Nuo 2014 m. esame įsteigę “Pastatų sandarumo bandymų laboratoriją”. Turime įdiegę Kokybės vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 “Tyrimo, bandymų ir bandymo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai”. Nuo 2015 m. mums suteiktas akredituotos Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos statusas. 2020 m. atliktas pakartotinis akreditavimas, nes akreditacijos pažymėjimas galioja 5 metus.

Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015  reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės.

SANDARUMO BANDYMŲ LABORATORIJOS POLITIKA

 • REIKALAVIMAI

  atitikti LST EN ISO 17025:2018 standarto reikalavimus ir užtikrinti, kad visi šie reikalavimai būtų pripažinti ir įgyvendinti visais laboratorijos organizacijos lygiais;

 • VADYBOS SISTEMA

  Sukurti, įdiegti ir prižiūrėti laboratorijos vadybos sistemą, užtikrinančią laboratorijos rezultatų kokybę bei laiduojančią šių rezultatų įrodymą. Plėtoti įgyvendiną vadybos sistemą bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

 • NEŠALIŠKUMAS

  Užtikrinti nešališkumą ir informacijos konfidencialumą.

 • KOMPETENCIJA

  Nuolat kelti kompetencijos lygį, kad būtų atlikti bandymai, tenkinantys klientų poreikius.

 • KOKYBĖ

  Profesionaliai ir kokybiškai atlikti pastatų sandarumo bandymus akredituotoje srityje. Palaikyti vadybos sistemą, kuri užtikrintų stabilių kokybiškų paslaugų teikimą.

KAS YRA AKREDITACIJA?

Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje pateikta “Akreditacija yra nepriklausomas atitikties įvertinimo įstaigų (bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) įvertinimas pagal jų veiklai taikomus pripažintus standartus, kurio metu įsitikinama atitikties įvertinimo įstaigų kompetencija, nešališkumu ir veiklos vientisumu. Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir plačiajai visuomenei pasitikėti bandymų, kalibravimo, kontrolės ar sertifikavimo rezultatais.”

AKREDITUOTAS SANDARUMO BANDYMAS

Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos. Kiekviena bandymų laboratorija turi skelbti apie išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų sandarumo bandymų protokolus, nurodant bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertę, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertę;

KELIAMI REIKALAVIMAI SANDARUMUI

Pagrindinis techninis standartas, kuriame nurodytos normos STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Remiantis šiuo standartu C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Pastato paskirtis

Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C

2,00

B

1,50

A

1,00

A+, A++

0,60

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio

C, B

2,00 2)

A

1,50 2)

A+ ir A++

1,00 2)

Pastabos:
1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami;
2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

PASKUTINIAI ATLIKTI DARBAI

Plėvelės montavimas naudojant ISOCELL ir SIGA produkciją

Plėvelės montavimas

Sandėliavimo paskirties pastato šiltinimas poliuretanu

Šiltinimas poliuretano putomis
Sandelio siltinimas poliuretanu Plixxent

A+ energinės naudingumo klasės namo šiltinimas

Perdangos šiltinimas
a+ perdangos šiltinimas
0
  0
  Krepšelis
  Krepšelis tuščiasGrįžti pirkti